Installationen steg för steg

Projekteringsmötet

Efter det att din beställning kommit in till oss kontaktar entreprenören dig för att boka in ett så kallat projekteringsmöte. Hur snart du blir uppringd beror på om ditt område redan är utbyggt eller ej samt när sista beställningsdatum för den pågående kampanjen är.
Under projekteringsmötet går ni gemensamt igenom planerade arbeten på tomtmarken samt inne i fastigheten. Projektören visar var fibern ska gå genom tomten och in i fastigheten och ni kommer överens om var medieomvandlaren ska sättas upp invändigt. Planerna som du har godkänt används sedan som underlag vid de fortsatta arbetena.

Tomtschakten

Nästa steg är att entreprenören gräver ner rör, så kallad kanalisation, på din tomt. I regel är det bara en smal ränna som krävs för att man ska få ner kanalisationen, som läggs på cirka trettio centimeters djup.
I anslutningsavgiften ingår grovåterställning av tomtmark. Detta innebär att toppskiktet inte återställs. I praktiken betyder detta att exempelvis gräsfrön, stenläggning eller plattor inte kommer att återställas. Detta åligger istället fastighetsägaren. Vi försöker i möjligaste mån att undvika schakt i plattor och hårdgjorda ytor, men ibland finns det inga andra alternativ.

Installationen

Det sista steget är själva installationen. Du blir återigen uppringd för att boka in en tid när en installationstekniker ska komma hem till dig. Teknikern installerar medieomvandlaren på den plats som beslutades under projekteringsmötet och kontrollerar att allting fungerar som det ska.
För att få in fibern i huset måste man ta hål i husväggen. Detta sker alltid ovan mark. Ett fiberuttag monteras direkt innanför håltagningen in till fastigheten. Från uttaget förläggs en anslutningskabel fram till medieomvandlaren. Därifrån kan du sedan koppla in exempelvis en router för att få trådlöst bredband eller annan aktiv utrustning. Om du kopplar in en dator kommer du direkt till tjänsteportalen där du kan beställa till exempel bredband, telefoni och tv-abonnemang.