Så här beställer du

Beställa anslutning

Vi tar löpande emot beställningar i samtliga områden. Beställningen är bindande i två år, därefter upphör den att gälla om den inte förnyas. Om din villa ligger i ett av de planerade utbyggnadsområdena kan du göra din beställning direkt på webben med hjälp av mobilt BankID. Bor du utanför de planerade områdena kan du ändå göra en intresseanmälan.
På sidan för ditt område kan du se om vi har satt något brytdatum för när vi senast behöver ha in din beställning. Detta måste vi sätta inför en entreprenad för att kunna hantera teknik och administration. Vi kommer i varje område att ha uppsamlingstillfällen för de som beställer efter sista beställningsdatum.

Vad kostar en anslutning?

Anslutningsavgiften för en villa till Burlövs Öppna Stadsnät är 25 000 kr (inkl. moms). Avgiften är en engångskostnad och faktureras efter avslutad installation. I priset ingår anslutning av din fastighet inklusive installation av tjänstefördelare. Det är med andra ord en komplett lösning med allt du behöver för att aktivera de tjänster du vill ha via tjänsteportalen.
Det går naturligtvis även att beställa anslutningen av fastigheten utan att därefter beställa några tjänster. Många ser idag anslutningen som en investering för framtiden som ökar fastighetens värde. Det finns alltså inget köptvång efter avslutad installation av fastigheten.

Måste jag ansluta mig direkt?

I redan utbyggda områden kommer vi att genomföra förtätningar där vi efteransluter fastigheter. På din områdessida kan du se när nästa förtätningsomgång kommer att genomföras.