Hoppa direkt till innehåll

Bostadsrätter och samfälligheter

Bor du i en bostadsrätt eller i en villasamfällighet så är det med föreningens styrelse vi tecknar avtal om anslutning. Om föreningens medlemmar vill ha en framtidssäker fiberanslutning till ett öppet nät är det första steget att påverka styrelsen i frågan. Styrelsen utser då en kontaktperson som har den löpande kontakten med oss.

Föreningens intresseanmälan

Är du kontaktperson i styrelsen så klicka på Föreningens anmälan för att göra en intresseanmälan. Vi kontaktar dig för ett möte och en besiktning av förutsättningarna. Därefter får du ett avtalsförslag och beslutsunderlag.

Du som bor i bostadsrätt eller samfällighet

Påverka din styrelse. Du kan via denna webb skicka en intresseanmälan som vi samlar på hög. När tillräckligt många gjort det kontaktar vi styrelsen och berättar om det intresse som finns i området.