7 - Burlövs egnahem
family5

Ditt område är redan utbyggt!

Grattis! Ditt område är utbyggt och du kan redan idag beställa anslutning till det öppna stadsnätet. Gör din anmälan direkt med hjälp av mobilt BankID!
cableguy

Våra entreprenörer

Huvudentreprenören för utbyggnaden av stadsnätet i ditt område är Eltel. De har en underentreprenör, ISCAB, som utför grävarbetena både för områdesnätet och på de enskilda tomterna. Projekteringen och själva installationen står Eltel för. Asfalteringen utförs av NCC, som kommunen har ramavtal med. Extratjänster Vill du ha hjälp med extra kabeldragning? Kanske behöver du ...

clock

Tidplan för Burlövs egnahem

Utbyggnaden av stadsnätet till Burlövs egnahem är huvudsakligen genomförd. Mossvägen återstår och beräknas kunna avslutas innan årsskiftet. I resterande delar av området pågår nu avslutande arbeten samt första omgången av efteranslutningar. Skicka in din beställning nu så efteransluter vi din fastighet innan sommaren!

money

Hur beställer jag och vad kostar det?

Vi tar löpande emot beställningar i samtliga områden. Beställningen är bindande i två år, därefter upphör den att gälla om den inte förnyas.

discuss

Hur går installationen till?

Från projekteringsmöte till fungerande fiber - vår entreprenör tar dig igenom installationen steg för steg.
call2

Råd om fiber

Tycker du att det känns krångligt med fiber? Är du inte säker på vad du ska tänka på innan du bestämmer dig för att ansluta ditt hem? Eller vilket nät du ska välja? Nu finns det oberoende hjälp att få hos Telekområdgivarna!

Tvagronaenorange

Felaktig information om lampor på medieomvandlaren

Vi har upptäckt ett fel i den information som gått ut till en del av våra kunder i område 7 i samband med installationen. De lampor som ska lysa på medieomvandlaren när den är korrekt inkopplad och ansluten till nätet är två gröna samt en orange.

meeting

Träffa oss...

Har du frågor om fiber och bredband? Undrar du hur utbyggnaden av stadsnätet går? Har du inte haft möjlighet att komma på något av våra informationsmöten och vill få en ny chans att prata direkt med oss? Kom och träffa oss och ställ dina frågor kring stadsnätet!

fiber

Ändrat datum för aktivering

Datumet för aktiveringen av fibernätet i område 7 har på grund av ett tekniskt problem skjutits fram till tisdag den 24 oktober.

Webb2

Evenemang: Digitala Burlöv

Undrar du varför du ska bry dig om digitalisering när du inte ens har en dator? Eller tycker du att kommunen hamnat på efterkälken och borde digitalisera mera? Kanske saknar du digitala tjänster inom ett visst område? Eller vill du bara veta mer om vad digitalisering innebär?

Scandinav_T9RW

Förlåt!

På grund av oförutsedda händelser har entreprenaden i område 7 blivit försenad och vi har tvingats skjuta på tidplanen. Det innebär att installationen av fiber till de första kunderna sannolikt kommer att ske först i början på oktober.

cableroll

Lundavägen snart klar

Arbetet går vidare och snart är vi klara med att lägga ner kanalisation längs Lundavägen. Under nästa vecka går grävlagen vidare in i villaområdena för att förbereda för fiber till samtliga hushåll i området.

dig2

Arbetet har smugit igång

Arbetet med utbyggnaden till Burlövs egnahem har så smått börjat. Tomtprojekteringarna av de fastigheter som ska anslutas i samband med utbyggnaden är i full gång och beräknas vara klara innan midsommar. ISCAB har också börjat skära asfalt och förbereda för nedgrävningen av fibern längs med Lundavägen. Schaktstart beräknas bli i slutet av denna eller början av nästa vecka meda...

clock

Snart dags för start

Byggstarten närmar sig och vi har därför bjudit in till ännu ett informationsmöte. Dessutom planerar entreprenören att börja ringa runt för att boka projekteringsmöten redan under nästa vecka.

Planerat avbrott i nätet

Natten till tisdag den 14 mars kommer vi att genomföra en flytt av stadsnätets serverutrustning. Det innebär att samtliga tjänster i stadsnätet kommer att ligga nere.

mail

Har du fått ett brev med fel adress?

I dagarna har vi skickat ut brev till de personer som redan har beställt anslutning till stadsnätet. På grund av en felkoppling mellan programmen blev adressetiketterna fel.
#inlineditbutton